Laddar

Flera vägar stängs av – här kan det bli kaos

Här är vägarna som stängs av – under flera veckor.

delningar

Halmstads kommun meddelar att bilister runt Slottsmöllan i Halmstad kommer märka av begränsad framkomlighet och omledning av trafik de kommande veckorna. Under arbetet kommer delar av Sofiebergsvägen och Sperlingsholmsvägen stängas av för biltrafik, då körvägen ska breddas och en ny busshållplats ska byggas.

Ett glädjande besked är däremot att gång- och cykeltrafikanter kommer att kunna passera som vanligt.

– Vi är glada att vi hittade en lösning för gång- och cykeltrafiken. Det känns bra att exempelvis skolbarnen kommer kunna ta sin vanliga väg till och från skolan, säger Jonas Wilsby som är projektledare på teknik- och fritidsförvaltningen, i ett pressmeddelande.

Om cirka tre veckor, onsdagen den 16 maj, kommer den gamla Slöttsmöllebron att enkelriktas i sydostlig riktning från Slottsmöllan till Frennarp. Enligt kommunen kommer enkelriktningen att gälla tills vidare, men utvärderas efterhand.

”Anledningen till att detta görs är att den gamla bron inte är dimensionerad för den trafik som går där idag och med den exploatering som nu sker i området riskerar att trafiken ökar ytterligare. Med en enkelriktning kan trafikmängden förväntas minska och det blir bättre utrymme för fotgängare och cyklister vilket ökar deras framkomlighet och trygghet”, skriver Halmstads kommun i ett pressmeddelande.