Laddar

Fler elever förlorar studiebidraget

I Halmstad är det många gymnasieelever som skolkar så pass mycket att studiebidragen dras in. Under förra läsåret ökade siffran igen.

delningar

Text: Alexander Sandström Libb/Linda LC Berntsson

Under läsåret 2016/2017 fick 7,9 procent av Sveriges cirka 321 000 gymnasieelever studiebidraget indraget på grund av skolk. Motsvarande siffra för de föregående läsåren var 7,9 respektive 7,1 procent. Årets siffra ligger kvar på en rekordhög nivå, skriver CSN.

Andelen personer med indraget studiebidrag har ökat de senaste tio läsåren. En förklaring är de skärpta riktlinjerna för skolornas rapportering som CSN införde för fem år sedan. Ytterligare en förklaring är att en allt högre andel elever får studiebidraget indraget i storstäderna.

– Framför allt Stockholms och Skåne län har fått en högre andel skolkare på senare år. En stor del av gymnasieeleverna finns i dessa län och när det ökar där har det en tydlig påverkan på utvecklingen för landet som helhet, säger Magnus Berndtsson, kontorschef vid CSN, i ett pressmeddelande.

I Halmstads kommun blev sammanlagt 216 elever av med studiebidraget under läsåret 2016/2017. Det innebär att 5,8 procent av eleverna skolkade för mycket för studiebesök, vilket trots allt ligger under rikssnittet. När det kommer till andelen skolkande elever har den sjunkit i Halmstad sen läsåret 2015/2016. Då var det 5,9 procent av eleverna som tappade sitt studiebidrag på grund av skolk. I rena siffror rörde det sig då om 2015 elever.

Relaterade artiklar