Laddar

EXTRA: Vd och styrelse lämnar HFAB: ”Har inte längre förtroende”.

Missnöjda med hur styrningen fungerat.

delningar

Det är till kommunfullmäktige mötet den 22 maj som det finns ett förslag om att entlediga Halmstads Fastighets AB:s styrelse – ett år i förtid. Även bolagets vd lämnar sitt uppdrag och anledningen ska vara oenighet över hur bolaget bör drivas och utvecklas.

– Vi har haft flera samråd med styrelsen och tyvärr har vi som ägare inte längre förtroende för hur styrning och ledning sköts i HFAB, säger Lars Püss (M), ordförande i Halmstads Rådhus AB i ett pressmeddelande.

Ställningstagandet går över partigränserna.

– Vi har över partigränserna varit väldigt tydliga med vad vi som ägare vill se, men styrelsen har inte levererat, säger Rose-Marie Edlund (S), vice ordförande i Halmstads Rådhus AB.

Vid nästa fullmäktigesammanträde den 22 maj kommer nya ledamöter till styrelsen tillsättas.

– Jag vill understryka att HFAB är ett bolag med nöjda hyresgäster. Det här handlar inte om hur deras kärnverksamhet sköts utan oförmåga att samverka med övriga kommunkoncernen och se till helheten i viktiga frågor, säger Lars Püss.

HFAB:s nuvarande vd Marie Thelander Dellhaghar sagt upp sig från sin tjänst och rekrytering av ny vd kommer att ske så snart en ny styrelse tillsatts, meddelar kommunen.

Relaterade artiklar