Laddar

Elev utsatt för kränkningar – nu får skolan omfattande kritik

Enligt skolinspektionen finns stora bristande i skolans hantering av elevens situation.

delningar

Det var i maj 2017 som skolinspektionen mottog en anmälan från en förälder i Halmstad. Anmälan gällde en högstadieskola i kommunen där förälderns barn är elev.

Enligt föräldern har hennes barn inte fått stöd och anpassningar av skolan i den utsträckning som eleven har ett behov av. Under vårterminen 2017 ska det ha gått så långt att eleven inte uppnått kunskapskraven i upp mot åtta ämnen.

De dalande betygen och höga frånvaron tros bero på att eleven ofta utsatts för kränkingar av sina klasskamrater, något som skolan känner till. Men enligt föräldern har inte tillräckliga insatser gjorts för att stödja och hjälpa eleven att klara av skolarbetet.

Skolinspektionen instämmer i anmälan och riktar omfattande kritik mot skolan. Enligt beslutet så bordet stödbehovet och elevens frånvaro ha utretts tidigare och fler åtgärder satts in mot kränkningarna. Skolinspektionen anser också att personalen brutit i att rapportera incidenterna vidare.

 

Relaterade artiklar