Laddar

”Boende och trafikanter blir störda”

Så lång tid beräknas arbetet ta:

delningar

På måndag, den 8 januari startar Trafikverket sitt arbete på väg 15 mellan Hallarna och Fyllebro. Trafikverket ska göra underhållsarbete på tre broar längs väg 15, bland annat den över E6.

Samtidigt kommer man att uppföra ett 300 meter långt bullerskydd utmed väg 15 mot Fyllebro. Den planerade bullerskärmen blir nästan tre meter hög.

– Vi kunde se att det fanns en vinst i att samordna de båda projekten. Boende och trafikanter blir störda, men vid ett tillfälle istället för två, säger Trafikverkets projektledare Per-Olov Sörling.

 

Foto: Mattias Olsson

Arbetet kommer att påverka trafiken.

Väg 15 kommer att vara farbar under projektets gång, men framkomligheten blir begränsad och trafikanter kan göra klokt i att välja buss eller cykel istället, skriver Halmstad kommun på sin hemsida. Minst påverkas den som cyklar då cykeltrafiken kommer att kunna passera arbetsområdet obehindrat.

Arbetet börjar alltså den 8 januari och väntas pågå fram till juni.

Relaterade artiklar