Laddar

Bilorganisationens varning

Konsumentverket har mottagit 330 anmälningar mot företaget som påstår sig erbjuda förlängd fabriksgaranti.

delningar

Intresseorganisationen Motormännen går ut med en varning mot företaget Svensk Fordonsgaranti som påstår sig erbjuda förlängd garanti när bilens fabriksgaranti har fått ut. Den som tackar ja till erbjudandet riskerar istället att bli utan ersättning.

– Motormännens och branschens uppfattning är att en garanti ska utställas av tillverkaren. Begreppet garanti kan och får bara tillverkaren ge konsumenten. Det finns ingen lagstadgad skyldighet att lämna garanti, det gör tillverkaren för att visa att deras produkt har en sådan kvalitet att man ersätter kunden om produkten skulle behöva repareras, säger Andreas Bredskog, jurist på Motormännen.

Svensk Fordonsgaranti startade hösten 2016 och sedan dess har Konsumentverket fått in drygt 330 anmälningar mot företaget och utreder dem för vilseledande marknadsföring.

Svensk Fordonsgaranti menar att fordonsägarna inte har något skydd om de avstår att teckna ny fordonsgaranti, därmed skulle de själva behöva täcka kostnaderna vid maskinskador och Fabriksfel. Verkligheten ser annorlunda ut – de flesta fordonsägarna har en maskinskadeförsäkring som gäller tills att bilen är åtta-tio år, eller max 10000 – 12000 mil.

– Vissa återförsäljare av bilar kan erbjuda sina kunder en MRF-garanti vilket kan ses som en kvalitetsstämpel. Ofta är garantin inbakad i priset eller så går den att köpa separat för ett antal månader. Den kan man lita på. En återförsäljare som är ansluten till Motorbranschens Riksförbund (MRF) visar sig även seriös när köpet omfattas av en MRF-garanti, säger Andreas Bredskog.

Relaterade artiklar