Laddar

Antalet utsatta ökar: ”Dagens utveckling är inte hållbar”

Fler människor måste ta hjälp av socialtjänsten för att hitta en bostad.

delningar

Antalet hemlösa, trångbodda och andra utsatta på bostadsmarknaden ökar kraftigt, enligt branschorganisationen Fastighetsägarna.

Samtidigt söker sig människor i Sverige oftare till socialtjänsten för att få hjälp med att hitta en bostad.

Därför presenterar Fastighetsägarna nu nio förslag för en ny social bostadspolitik.

– Bostadspolitiken har alltid haft en nyckelroll i den svenska välfärdsmodellen. När den inte längre förmår möta de mest utsattas behov behöver något göras, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna.

Mellan 2016 och 2017 ökade antalet sociala hyreskontrakt ökade med hela 41 procent.

– Dagens utveckling är inte hållbar. En rimlig utgångspunkt är att so­cial bostadspolitik måste få kosta och att ytter­ligare ekonomiska resurser måste tillföras för att nå de svagaste grupperna, säger Martin Lindvall.

Trots att de bostadspolitiska utmaningarna för kommunerna är omfattande, har det mesta av debatten handlat om att bostadsbyggandet behöver anpassas till dem med minst resurser, skriver Fastighetsägarna i ett pressmeddelande.

– Många unga som vill flytta hemifrån, äldre med bara garantipension, nyanlända som precis fått uppehållstillstånd eller ensamstående föräldrar som fastnat i ett långvarigt beroende av försörjningsstöd har inte möjlighet att betala för en nybyggd bostad. Ökat bostadsbyggande är därför ingen universallösning för de mest utsatta på bostadsmarknaden, fortsätter Martin Lindvall.

Istället föreslås bland annat högre bostadsbidrag och bostadstillägg, samt införande av bostadspeng att använda för att täcka en del av hyran eller månadskostnaden för ett ägt boende.

– Vi sitter inte på alla svar, men med vår rapport och våra förslag hoppas vi inspirera fler att bidra med ytterligare idéer och underlätta för ansvariga politiker att utforma de åtgärder som behövs. Behoven är akuta, säger Lindvall.

Fastighetsägarnas nio förslag:

1. Bostadsbidrag och bostadstillägg bör höjas och göras tillgängligt för fler. Gör det också möjligt att få förhandsbesked om rätt till bostadsbidrag.

2. Inför bostadspeng som kan användas för att täcka del av hyra eller månadskostnad för ägt boende.

3. Öka användningen av sociala kontrakt, där både kommunägda och privata bostadsföretags kapacitet bör nyttjas bättre inom ramen för kommunens bostadssociala arbete.

4. Inför en bostadssubvention till hyresvärdar som hyr ut åt resurssvaga hushåll.

5. Gör hyresgarantin statlig för att nå fler och utvidga garantin även till hushåll med försörjningsstöd som efter individuell prövning bedöms ha möjligheter att erhålla egen betalningsförmåga under garantins löptid.

6. Ålägg kommuner att upprätta handlingsplaner för vräkningsförebyggande arbete. Skapa fungerande samverkansformer mellan kommunen och lokala hyresvärdar.

7. Stärk incitamenten att hyra ut del av egen bostad genom höjt schablonavdrag vid andrahandsuthyrning och höjd inkomstgräns för bostadstillägg.

8. Underlätta för hyresvärdar att sänka tillträdeskraven för nya hyresgäster genom att stärka andra inkomstgarantier och den boendestödjande verksamheten. Alla inkomstslag, inklusive försörjningsstöd och bostadsbidrag/tillägg, som kan räknas in i den sökandes inkomst bör inkluderas vid bedömningen av inkomstkravet.

9. Inför ett skattegynnat bosparsystem och möjlighet till bolånefinansiering (startlån) med subventionerad ränta för ekonomiskt svaga grupper.

Relaterade artiklar