Laddar

400 nya bostäder utökar centrum

Här ska de nya bostäderna byggas.

delningar

400 nya bostäder, 10 000 kvadratmeter centrumverksamheter och en ny förskola. Det är vad området runt Flygaregatan och Järnvägsleden har att vänta.

Under tisdagens möte beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott dels att godkänna detaljplanen över området mellan Flygaregatan och Järnvägsleden samt också att teckna exploateringsavtal med berörda fastighetsägare.

Det huvusakliga syftet med detaljplanen är att förtäta och ge ett mer effektivt utnyttjande av marken i centrala Halmstad. Dessutom skall detta även innebära en satsning på förbättrad trafiksituation för gång- och cykeltrafikanter, vilket anses vara särskilt viktigt på grund av de många barn och ungdomar som rör sig till och från skolorna i området.

– Genom förtätning växer vår stad på ett smart sätt. Flygaregatan med omnejd blir genom denna omvandling med nya bostäder och förskola en del av centrum, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Bostadshusens höjd väntas variera något men väntas hamna på i snitt 4,5 våningar.

Relaterade artiklar